Spoty.ee

Tingimused

WWW.SPOTY.EE teenuse kasutustingimused

 

Kasutatavad mõiste:

Kasutustingimused – Veebilehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Veebilehel viibivatele ja Veebilehe kaudu oste, broneeringuid või muid tegevusi sooritavatele isikutele.

Vahendaja (edaspidi Vahendaja ja/või SPOTY)-  ITpartner OÜ (registrikood: 12636737, asukoht: Kärberi 36-62, Tallinn, Eesti; info@itpartner.ee),

Kasutajakonto – Kontoga seotud Kasutaja profiil Veebilehe kasutamiseks, mida kasutatakse Kasutaja tuvastamiseks, personaalseks ligipääsuks Teenustele ning seadistuste muutmiseks ja salvestamiseks. 

Kasutaja -  Klient, Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja

Tööpäev -  päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigi- ega rahvuspüha, alates kella 09.00-st kuni 17.00-ni.

Sooritatud broneering – Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja poolt Kinnitatud broneering, mille kohaselt Üritus toimub vastavalt Kinnitatud broneeringule, või muu kokkulepitud Ürituse ajal, kohal ja tingimustel kui Ürituse koha pakkuja ja/või Muu teenuse osutaja on jõudnud kokkuleppele Kliendiga

Tühistatud broneering – Kinnitatud broneeringu puhul, Klient teavitab Ürituse koha pakkujat või Muu teenuse osutajat Ürituse tühistamisest ja/või edasilükkamiseks, ajavahemikuks mitte kauem kui 3 aastat kuupäevast, millal oli tehtud broneering, üks päev enne kokkulepitud toimumist.

Kinnitatud broneering - Ürituse broneering Kliendi poolt, mis toimub 12 kuu jooksul broneeringu tegemise hetkest Teenuse pakkujale.

Klient - füüsiline isik või juriidiline isik (läbi esindaja), kes kasutab Veebilehte või/ja Teenust eesmärgiga tellida või vastupidi omandada teatud Teenuse kas iseenda ja/või Kolmandate isikute jaoks.

Teenus – teenused mida Teenuse pakkuja pakub Kasutajatele kas läbi Veebilehekülje või muul viisil.

Vahendustasu -  Ürituse koha pakkujale või Muu teenuse osutajale tasumisele kohustatud tasu, vastavalt käesolevates kasutustingimustes sätestatud, SPOTY.EE keskkonna kasutamise eest.

Vahendus - teenused mille SPOTY pakub Kasutajatele kas läbi Veebilehekülje või muul viisil.

Teenustasu – Kliendi ja Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja vahel kokkulepitud lõplik hind (sisaldab käibemaksu), makse toimub Kliendi ja Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja vahel, Ürituse koha kasutamise või muu teenuse saamise eest, ürituse või teenuse saamise päeval.

SPOTY.EE meeskond – iga ITpartner OÜ või SPOTY.EE töötaja, esindaja, agent või iga muu volitatud isik, kes tegutseb Tpartner OÜ või SPOTY.EE nimelt.

Intellektuaalne omand – sisaldab sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, disainilahenduse õigused, kaubamärgid, teenuste kaubamärgid, patendid, logod, kasulikud mudelid, eespool mainitud kohta tehtud taotlused, moraalsed õigused, oskusteavet, ärisaladused, domeeninimed, URL, ärinimesid, teenusekaitseõigused või muud intellektuaal- või tööstusomandi õigused (ja litsentsid mis on seoses samaväärsega), igal juhul, kas registreeritud või registreerimata või registreerimiseks sobiv ja sealhulgas registreerimise taotlused, ja kõik õigused ja kaitsevormid samaväärse või sarnase efektiga kõikjal maailmas.

Arve kuupäev -  kuupäev, millal arve on väljastatud Teenuse pakkujale Vahendaja poolt.

Kuulutus – Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja poolt tehtud ettepanek pakkumuse tegemiseks

Veebileht –   Internetikeskkond  www.spoty.ee ja/või selle alalehed ja alldomeenid.

Ürituse koht või koht – asukoht või asukohtade hulk, mis on Teenuse pakkuja poolt opereeritavad ning neid on võimalik rentida kasutamiseks, ning millised on Sündmuse koha pakkuja kuulutanud välja kasutamiseks sündmuse kohana läbi spoty.ee (ei mängi rolli kas läbi veebilehekülje või teistmoodi)

Ürituse koha pakkuja - isik, kelle poolt pakutavate teenustega on Veebilehel või Veebilehe kaudu võimalik tutvuda ja/või neid teenuseid osta.

Muu teenuse osutaja - kõik teenused, mida ei paku Ürituse koht (pildistaja, Make-up spetsialist)

Teenuse pakkuja – Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja, koos „Teenuse pakkujad”.

SPOTY.EE PREMIUM – SPOTY.EE poolt pakutud lisateenused lisatasu eest.

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Veebilehe kasutamisega kinnitate tutvumist käesolevate veebilehe kasutustingimustega ja SPOTY.EE korraldatud kampaaniate tingimustega, nõustute nendega täies ulatuses ja kohustute neid täitma.

1.2. Veebilehel kajastatud kampaaniad, ajutised kuulutused ja muud tingimused on käesolevate kasutustingimuste lahutamatu osa.

1.3. Kui Kasutustingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

1.4. SPOTY.EE võib käesolevaid kasutustingimusi, veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

1.5. SPOTY.EE ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.6. Kõikide SPOTY.EE veebikeskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub SPOTY.EE-le, sh õigus kasutada neid nii online kui offline, meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja SPOTY.EE-le loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.

1.7. Kõik SPOTY.EE kasutajad kinnitavad oma andmete õigsust.

1.8. Kasutajakonto loomisel Kasutajad peavad järgima hea usu põhimõte.

  1. SPOTY.EE

2.1. SPOTY.EE on kohtade (näiteks kohvikud, restoranid, lastetoad, banketisaalid jms) kus on võmalik korraldada erinevaid üritusi (näiteks sünnipäevad, naistepäevad, poissmeeste- ja tüdrukute õhtud, pulmad jms) või Muu teenuse pakkujate (näiteks Make-up spetsialist, pildistajad jms) kataloog.

2.2.SPOTY.EE eesmärgiks on viia kokku läbi oma keskkonna Ürituse koha pakkujad, Muu teenuse osutajad ja Kliendid

2.3. Läbi SPOTY.EE keskkonna on igal kasutajakonto omanikul võimalik teha päringu otse Ürituse koha pakkujale või Muu teenuse osutajale.

2.4. Kõik mis on kajastatud Veebileheküljel või on edastatud SPOTY.EE-le reklaami teostamise jaoks (s.t. pildid, kujundused, sõnad, muud meediafailid jms) jääb SPOTY.EE omandisse.

2.5. Kuulutuste peatamise puhul jäävad kõik ülejäänud kokkulepped kehtima.

2.6. SPOTY ei taga, et Veebilehte on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

2.7. SPOTY.EE võimaldab Teenusepakkujatele lisatasu eest rakendada lisateenused.

  1. BRONEERIMINE

3.1. Kasutajakonto registreerimisega olete nõus saama tellimusi ja muud teateid.

3.2. Potentsiaalsed broneeringu päringud jõuavad SPOTY.EE meeskonnale. Edasi pakutakse kaks koostöö mudelit:

3.2.1. SPOTY.EE esindaja edastab kliendi päringu koos kliendi kontaktandmetega Teenusepakkujale, kes ise otse suhtleb kliendiga edasi. Kliendi ja Teenusepakkuja kokkuleppe jõudmisel, peab Teenusepakkuja edastama vastava kinnituse SPOTY.EE-le.

3.2.2. SPOTY.EE esindaja suhtleb kleindiga ise ja vahendab informatsiooni kliendi ja Teenusepakkuja vahel. Kokkuleppele jõudmisel avalikustab SPOTY.EE esindaja Teenusepakkujale Kliendi kontaktandmed.

3.3 Broneeringu päring loetakse Teenusepakkuja poolt kättesaaduks, 24 tunni möödumisel Kliendi broneeringu päringu edastamise hetkest (päringuid edastatakse teenusepakkujale kirjalikult).

3.4. Juhul, kui Teenusepakkuja ja Kliendi vahel on kõik broneeringud sooritatud, kuid Ürituse koha pakkuja või Muu Teenuse osutaja kinnitavad, et Klient loobus või ei ilmunud kohale on SPOTY.EE-l on õigus peatada kuulutuse nähtavus SPOTY.EE keskkonnas kuni asja lahendamiseni.

3.5. Punkt 3.4 rakendatakse kolme (3) tühistamise korral.

3.6. Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja kuulutuses märgitud hind SPOTY.EE keskkonnas ei tohi olla kõrgem kui Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja juba olemas olevad avalikud hinnad (näiteks Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja enda kodulehel).

  1. VAHENDUSTASU JA TASU TEENUSTE EEST

4.1. Kasutustingimustega nõustumisel, tekib ainult Ürituse koha pakkujal kohustus SPOTY.EE kasuks maksta vahendustasu.

4.2. Vahendustasu võetakse igalt sooritatud broneeringult.

4.3. Vahendustasu kujunemisel on kaks viisi:

4.3.1. kümme (10) % kogusummalt ürituse eest mis kujuneb -  tunnihind korrutatud toimunud ürituse  tundidele või;

4.3.1.1. kümme (10) % kogusummalt ürituse eest mis kujuneb - hind ühe isiku eest korrutatud üritusel olevate isikute arvule.

4.3.2. Kui enne ürituse toimumist ei ole kokkulepitud kindlad tingimused (kui palju toitu, jooki või muid teenuseid saab klient) peale külaliste arvu, siis on tasu - kaks (2) eurot iga isiku eest.

4.4. Teenusepakkuja on kohustatud avalikustama SPOTY.EE-le kliendi ürituse lõpparve summat kahe (2) tööpäeva jooksul peale ürituse toimumist.

4.5. Vahendustasu ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

4.6. Vahendustasu arve saadetakse kasutajakontol määratud kontaktandmetele mitte hiljem kui iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks eelmise kuu broneeringute eest.

4.7. Juhul, kui SPOTY.EE Kasutajate vahel tekivad vaidlused või keegi ei täida oma kohustusi ei mõjuta see Vahendustasu suurust, selle tasumise kohustust ja selle nõudmise õigust.

4.8. Juhul, kui Ürituse koha pakkuja või Muu Teenuseosutaja ei tasu õigeaegselt tasu vastavalt esitatud arvele viie (5) tööpäeva jooksul on SPOTY.EE-l on õigus peatada tema kasutajakonto ja kõikide kuulutuste kehtivus.

4.9. Vahendustasu ei kuulu tagastamisele kui Klient, Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja tühistavad kinnitatud broneeringu.

4.10. SPOTY.EE jätab endale õigust muuta vahendustasu määra või arvestuse viisi vastavalt eraldi kokkuleppega Teenuse pakkujaga.

4.11. Ürituse koha pakkuja ja Muu Teenuse osutaja ja Kliendi vahel kokkulepitud tasu tasutakse vastavalt nende vaheliste kokkuleppetele.

4.12. SPOTY.EE ei paku finantsteenuseid ja ei või olla vahendajaks poolte vahel kokkulepitud tasu maksmise korras. Kõik on Kasutajate vahelisel kokkuleppel põhinev.

  1. ÜRITUSE KOHA PAKKUJA JA MUU TEENUSTE OSUTAJAL ÕIGUSED JA KOHUSTUSED:

5.1. Ürituse koha pakkujal ja Muu teenuse osutajal on õigus:

5.1.1. pakkuda Kliendi päringule põhinevat individuaalset hinda kas vastavalt inimeste arvule või tunni eest (rendi puhul);

5.1.2. kokkuleppele jõudmisel Kliendiga saada tema kõik vajalikud kontaktandmed;

5.1.3. muuta oma andmeid, kuulutusi ja muud informatsiooni igal ajal Veebileheküljel, või kui selline võimalus puudub, läbi kirjaliku taotluse SPOTY e-postile.

5.2. Ürituse koha pakkujal ja Muu teenuste osutajal on kohustus:

5.2.1. Tasuda käesoleva kasutustingimuste p-s 3 sättestatud tasu;

5.2.2. 24 tunni jooksul vastata igale saadud päringule;

5.2.3. esitada SPOTY-le kõik reklaamimaterjalid;

5.2.4. SPOTY taotlusel esitada kõik vajalikud tõendid ja dokumendid sooritatud broneeringu kohaselt;

5.2.5. Esimese võimalusel informeerima SPOTY.EE, kui klient mingil põhjusel tühistab juba kinnitatud broneeringu.

5.2.6. Kahe (2) tööpäeva jooksul peale ürituse toimumist edastama SPOTY.EE-le andmeid kliendi ürituse lõppmaksumuse kohta.

5.2.7. jälgida, et kuulutused oleksid kooskõlas kehtiva seadusandlusega (s.ö. ei sisalda vägivalda ja muud keelatud tunnustega tegevusi);

5.2.8. SPOTY taotlusel kinnitada oma maksejõuetust;

5.2.9. uuendada või tühistada oma kuulutused, kui kuulutusel olevaid andmed on muutunud;

5.2.10 mitte kasutada Veebilehte spekulatiivsete või ebaõigete Toimingute või pettuste läbiviimiseks.

  1. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Kliendil on õigus:

6.1.1. Saata päringud Teenusepakkujatele;

6.1.2. kokkuleppele jõudmisel Ürituse koha pakkujaga saada tema kõik vajalikud kontaktandmed

6.2. Klient kohustub:

6.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

6.2.2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

6.2.3. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

6.2.4. viivitamata e-posti teel informeerima SPOTY kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

6.2.5. koheselt e-posti teel informeerima SPOTY Veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

6.2.6. mitte kasutama Veebilehte spekulatiivsete või ebaõigete Toimingute või pettuste läbiviimiseks

  1. VAHENDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Vahendajal on õigus:

7.1.1. esitada arved Kasutajatele vastavalt käesoleva tingimuste punktile 4.

7.1.2. peatada või eemaldada Teenuse osutajate kuulutused, kui käesoleva kasutustingimuste p.5.2.2 on 3 korda rikutud ühe Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja poolt.

7.1.3. võta ühendust kas Kliendiga, Ürituse koha pakkujaga või Muu teenuste osutajaga igal ajal.

7.1.4. nõuda Ürituse koha pakkujalt ja Muu teenuse osutajalt sooritatud broneerimise kinnituse tõendi, arveid või muid dokumente.

7.1.5. Ühepoolselt muuta, eemaldada või täiendada Veebileheküljel kajastatud informatsiooni.

7.1.6.  seada piiranguid teatud Teenustele.

7.1.7. katkestada Broneeringu kinnitamist ja/või sooritamist, ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Veebilehelt, kui SPOTY kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

7.1.8. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Veebilehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi; 

(ii) on esitanud Veebilehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne; 

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Veebilehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Veebi lehte, SPOTY või teisi isikuid; 

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

7.1.9. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

7.2. Vahendaja kohustused:

7.2.1. õigeagselt reageerida kirjalikult esitatud taotlustele;

7.2.2. tagada kõik seadusest tulenevaid nõudeid.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

8.1 SPOTY töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on SPOTY-le edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, Kasutajatel võimaldatakse teenusepakkujatega kontakteeruda päringute esitamiseks, lisada keskkonda kulutusi ning kasutada muud veebikeskkonna poolt pakutavat funktsionaalsust.

8.2 Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud SPOTY e-meili aadressil.

8.3 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada SPOTY teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

8.4 SPOTY kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. SPOTY ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid SPOTY andmebaasis säilitama.

8.5 Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet SPOTY ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.

8.6 SPOTY ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel.

  1. SPOTY.EE PREMIUM

9.1. SPOTY.EE-l on õigus pakkuda Kasutajatele lisateenused  lisatasu eest oma Veebilehel.

9.2. Kõik Veebilehel pakutud lisateenused on käesolevate kasutustingimuste lahutamatu osa ja kooskõlas.

9.3. Lisateenustega SPOTY.EE ei taga Teenuse pakkujatele kliendite arvu tõstmist, kasumi, tellimuste arvu suurenemist jms.

9.4. SPOTY.EE ei vastuta võimaliku saamata jäänud tulu, tellimuste, klientide arvu ja muude lisateenustega tagajärgede eest.

9.5. Teenuse pakkujad saavad aru ja nõustuvad, et SPOTY.EE-l on õigus reklaamida Teenuse pakkujaid Veebilehe marketingi eesmärgi saavutamiseks sotsiaalmeedias või muul viisil tasuta või lisatasu eest, vastavalt SPOTY.EE ja Teenuse pakkuja vahelisele kokkulepele.

9.6. Lisateenused on saadaval lisatasu eest

9.7. Teenusepakkuja on kohustatud tasuma lisateenuste kasutamise eest.

  1. LÕPPSÄTTED

10.1. Ebaõigete andmete esitamise puhul kasutajate poolt, SPOTY.EE-l on õigus nõuda kahjuhüvitist kahju suuruses, kuid mitte rohkem kui viissada (500) eurot.

10.2. SPOTY.EE ei vastuta kohustuste täitmise eest Kliendi, Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja poolt.

10.3. SPOTY.EE ei ole seotud ühtegi poolega ja ei astu nende suhtesse, v.a. kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

10.4. Pooled on oma majandustegevuses iseseisvad. Ükski Pool ei vastuta teise Poole poolt endale seoses Lepingu objektiga kolmandate isikute ees võetud kohustuste kohase täitmise eest.

10.5. SPOTY.EE-l on õigus lõpetada käesoleva kasutustingimuste rakendamist Teenuse pakkuja suhtes kui:

- 60 päeva jooksul on olemas tasumata arveid;

- esinevad olulised kasutustingimustes sätestatud õiguste ja kohustuste rikkumised;

- on rikutud Eesti Vabariigi seadusandlust.

10.6.Ürituse koha pakkuja või Muu teenuse osutaja võib lõpetada käesoleva kasutustingimuste rakendamise:

- esitades kirjaliku taotluse SPOTY.EE e-posti aadressile;

- lülitada välja oma kuulutuste nähtavus SPOTY.EE keskkonnas.

10.7. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.8. SPOTY ei kompenseeri Kliendile Teenuse pakkujaga kokkulepitud tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Teenuse pakkuja.

10.9. SPOTY ei kompenseeri ja ei vastuta Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

10.10. SPOTY soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Veebilehe tehnilisest veast.

10.11. SPOTY.EE kasutamisest tulenevatele õigussuhetele vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

10.12. SPOTY.EE kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja SPOTY lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 Kasutustingimused kehtivad alates 01.04.2017;