Spoty.ee

Privaatsus

Me hindame teie konfidentsiaalsust. Me ei anna, müü ega ava mingil muul moel teie isikuandmeid.
Info, mida te meie kodulehel ( spoty.ee ) kasutate on hoolikalt kaitstud ja ei kuulu kasutamisele ilma teie nõusolekuta. Kui teil on tekkinud kahtlus meie konfidentsiaalsus poliitika osas võtke palun ühendust aadressil: abi@spoty.ee.
Spoty.ee ei müü, ei rendi ega anna ajutiseks kasutamiseks ega kauple isikliku infoga mis on kogunenud meie kodulehele ka elektroonilisel kujul ja elektronaadresside nimekirjadena.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine:
Isikuandmed on informatsioon mis võimaldab meil tuvastada Teie isikut: Näiteks, Teie nimi, Teie elektroonilise posti aadress või kodune aadress. Spoty.ee ei kasuta Teie andmeid tellimuse väliselt ja ilma Teie nõusolekuta.

Isikuandmete kasutamine:
Spoty.ee kasutab Teie andmeid ainult tehnilistel vajadustel. Kasutame Teie andmeid informatsiooni edastamiseks millega võimaldame Teile ligipääsu tellimuskohase info kohta. Spoty.ee ei väljasta Teie andmeid kolmandatele isikutele. Kõik Spoty.ee töötajad on nõustunud ning kohustatud kinni hoidma konfidensiaalsusnõuetes.

Valikuvõimalus:
Te omate täieliku kontrolli oma andmete üle mille olete edastanud Spoty.ee-le. Juhul kui te ei soovi oma isikuandmeid edastada Spoty.ee veebipoele, tuleb ära märkida, et on võimalus, et me ei saa Teile võimaldada ligipääsu kõigile lehekülje funktsioonidele. Kui soovite keelduda uudiskirjadest oma meiliaadressile teavitage meid sellest meili teel.

Automaatselt edastatav informatsioon (Mitteisiklik informastioon):
Külastades veebilehte Spoty.ee salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud kohad. Antud informatsiooni kasutame lehekülje sisu ja funktsionaalusese täiendamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Cookies:
Küpsised (Cookies) on väikesemahulised failid mis salvestatavad ajutiselt ennast Teie arvuti kõvakettale. See aitab meie leheküljel ära tunda Teie arvuti kui Te külastate järgmine kord meie lehekülge. Spoty.ee kasutab küpsiseid informatsiooni haldamiseks.

Turvalisus:
Spoty.ee kindlustab Teie andmete turvalisuse. Teie andmed on hoolikalt kaitstud ennetamaks nende kadumise, hävimise ja muutmise. Samuti hoiame ära ka ligipääsu kolmandatele isikutele.

Alaealiste ligipääs leheküljele:
Spoty.ee soovitab kõigil lastevanematel selgitada lastele, et isiklike andmeid tuleb sisestada internetti kohusetundlikult. Spoty.ee ei soovita alaealistel sisestada Spoty.ee leheküljele mistahes isikuandmeid ilma lapsevanema nõus- või juuresolekuta. Spoty.ee ei soovi nimelt koguda või ära kasutada alaealiste isikuandmeid ning ei edasta neid kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta.

Lingid kõrvalistele veebilehtedele:
Spoty.ee mida haldab ITpartner OÜ kaasnev konfidensiaalsuskinnitus ei laiene teistele kõrvalistele linkidele mis võivad olla paigutatud meie lehel. Kui väljute leheküljelt Spoty.ee palun veenduge, et olete läbi lugenud iga järgneva lehekülje konfidensiaalsussätted.

Informatsioon:
Kui Teil on küsimused privaatsustingimuste või Teie isikuandmete töötlemise kohta võtke palun ühendust isikuga kes vastutab andmekaitse eest.

Muudatused:
Kõik muudatused meie privaatsustingimustes kajastatakse meie veebis ja teistes vastavates asukohtades.
Küsimuste tekkimise korral olete alati teretulnud meiega ühendust võtma!